Basisschool De Schoof

Op zoek naar een goede school voor uw kind? Kom dan eens een kijkje nemen op De Schoof. Een school met een veilig schoolklimaat, kwaliteitsonderwijs op maat en niet te vergeten een leuke schooltijd!

Hoe we dat realiseren? Ons onderwijs is geënt op een protestants-christelijke levensovertuiging, en we besteden veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind, aan creativiteit en zelfredzaamheid. Als uw kind met leerproblemen kampt, dan bieden we het extra hulp, ook in de vorm van RT. Maar ook als uw kind meer- of hoogbegaafd blijkt te zijn, is het bij ons aan het juiste adres, in de vorm van een plusklas op school. Kortom, u vindt bij ons kwaliteitsonderwijs op maat. Elk kind is immers uniek.

Meer weten? Loop gerust eens even binnen. U bent van harte welkom!

Ons adres: Hoge Donk 83 4942 BC Raamsdonskveer.
U kunt natuurlijk ook bellen met directeur Peter Honcoop of locatie coördinator Margot van den Brand, tel. 0162-520993.

Ziekmelding

Ik geef toestemming om mijn gegevens te verwerken op de manier zoals omschreven in de privacy verklaring

De nieuwste foto’s

Het laatste nieuws

Voorschool op de Schoof | 27-05-2016

Op maandag en donderdag van 8.30 tot 11.00 uur voor peuters vanaf 2,5 jaar.

Activiteiten

Gouden weken

Op 28 augustus starten we het schooljaar met de Gouden weken, een programma voor groepsvorming dat de eerste drie weken centraal staat.. Ieder jaar start het proces van groepsvorming opnieuw omdat de groep een nieuwe samenstelling heeft onder leiding van de nieuwe leerkracht. Tijdens de gouden weken volgen we de groepsvorming nauwgezet en sturen het proces van groepsvorming aan. Iedere dag worden er korte activiteiten gedaan die passen bij de fase van groepsvorming. De leerkrachten bedenken samen met de kinderen de omgangsafspraken en groepsafspraken. We geven samen antwoord op de vraag: “H
oe zorgen we ervoor dat iedereen een fijn schooljaar heeft?” Hier komen groepsafspraken uit voort, bijvoorbeeld: “Iedereen mag meedoen”. Na die groepsafspraken spreken we zichtbaar gedrag af: “Wat zie ik als ik iedereen mee laat doen?” De groepsafspraken worden zichtbaar in iedere groep opgehangen. Vanzelfsprekend is ook het contact tussen ouders en school een onderdeel van de Gouden weken. Het programma van de Gouden weken sluit naadloos aan bij het gedragsprotocol van school en het traject “Teach like a Champion” dat we afgelopen jaar gestart zijn en ook vanzelfsprekend dit schooljaar voortzetten. Naast o.a. leerkrachthandelen, krijgt dit schooljaar ook de groepsvorming extra aandacht.