PCB de Schoof VALT OP!

12 december 2012

Een paar weken geleden is de wintertijd weer in gegaan. De donkere dagen zijn weer aangebroken. Daarom zijn alle fietsen van de leerlingen van onze school gecontroleerd. Deze controle werd uitgevoerd door fietsenmaker ’t Veer. Hij controleerde de fietsen op veiligheid. Het was goed om te zien dat de meeste fietsen in orde waren. De (meestal kleine) gebreken werden gemeld door middel van een brief aan de fiets. Geheel vrijblijvend konden deze opgelost worden door fietsenmaker “t Veer met een korting van 10%. Daarnaast kregen alle kinderen een pen aangeboden. De actie kwam voort uit een initiatief van VVN genaamd “Val op”.

Ook de politie was aanwezig op school. Een wijkagent bezocht de groepen 3 t/m 8. In de onderbouw haakte hij in op de verkeerslessen. Bij de bovenbouw attendeerde hij de kinderen op het gevaar en eventuele boetes voor onveilig verkeersgedrag. De kinderen waren hiervan behoorlijk onder de indruk.

Hierbij willen wij namens PCB de Schoof fietsenmaker ’t Veer en de wijkagent van harte bedanken voor hun medewerking.