Peuter Plusgroep

11 februari 2015

Peuter Plusgroep

Op 4 februari zijn we één dagdeel per week, namelijk de woensdagochtend, gestart met een peuterplusgroep. Speciaal voor peuters met een ontwikkelingsvoorsprong.

We hebben als school, in de loop van de jaren, enige expertise opgebouwd met kinderen die voorsprong hebben op andere kinderen en juist voor deze kinderen creëren we een aanbod waardoor ze enthousiast en uitgedaagd blijven.

We kijken voor de aanname uitgebreid of de kinderen in aanmerking komen voor deze peuterplusgroep om voor deze kinderen Passend Onderwijs te kunnen aanbieden.

Indien deze kinderen na de peuterplusgroep in de kleutergroep van De Schoof blijven is er sprake van een ideale doorgaande lijn in het onderwijsproces.

We hebben een presentatie gemaakt waardoor u zich een beeld kunt vormen over een ochtend in de peuter plusgroep.

De kosten voor deze peuterplusgroep zullen €30,00 per maand bedragen.
Voor meer informatie kunt contact opnemen met de directie van de Schoof.