Beleid & protocollen

Beleid:

Aanmelden en schorsen

Klachtafhandeling na instemming GMR

Begaafdenbeleid artikel PCPO Mbr

 

Protocollen:

Internet Protocol beleid

Protocol echtscheiding

Protocol hoogbegaafdheid WegwijzerSchoof

Herfstkinderen Wegwijzer/Schoof

Pestprotocol De Wegwijzer en De Schoof

Vervoersprotocol

 

Voor beleidsstukken die geldend zijn voor de gehele stichting, verwijzen wij u graag naar de pagina Centrale Beleidsstukken op de site van PCPO Midden-Brabant

 

De Schoof

Hoge Donk 83
4942 BC Raamsdonskveer

Tel : 0162-52 09 93
Fax : 0162-52 06 38

De nieuwste foto’s