Aanmeldprocedure

Heeft u interesse in Explora neem dan contact op met ons via explora@pcpomiddenbrabant.nl zodat wij u kunnen uitnodigen voor een kennismakingsgesprek en u alles kunnen vertellen over ons concept. Indien u daarna nog steeds ge├»nteresseerd bent en u uw zoon of dochter wilt aanmelden dan volgt onze aanmeldingsprocedure met onderstaande stappen.  Daarbij is een goede  samenwerking met de thuisschool van groot belang.

1


   
 De ouders van de hoogbegaafde leerling en/of de Intern Begeleider van de thuisschool nemen contact op met Explora.
Indien de gespecialiseerde Explora leerkrachten niet in de gelegenheid hen te woord te staan, wordt een terugbelformulier ingevuld.
   
2

 Er is telefonisch contact met een van de Explora leerkrachten. Ouders worden uitgenodigd voor een informatief gesprek en een rondleiding bij Explora.
   
3

     
 Indien ouders hun kind willen aanmelden vullen zij beide intakeformulieren in.
Intake stamgegevens
Intake uitgebreid
En de leerling maakt een motivatie.
   
4

 De leerling wordt geobserveerd in de eigen groep en maakt een hersenkraker, zodat de Explora leerkracht met de leerling kan werken.
   
5
 Er is contact tussen de Explora leerkracht en de Intern Begeleider van de thuisschool.
   
6

 Commissie bekijkt de aanmelding (op een vast moment in de week). Hierbij worden de hieronder vermelde criteria gehanteerd.
   
7
 De directeur neemt contact op met de ouders over de eventuele aanname.
   
8
 Bij aanname start een proefperiode van 6 weken. Deze proefperiode kan eindig zijn.
   
9

   
 Evaluatie:
Het is mogelijk dat na de proefperiode wordt besloten het Explora traject stop te zetten, omdat het onderwijs niet passend blijkt te zijn.