Intakeformulieren

Indien u uw zoon of dochter wilt aanmelden ontvangen wij graag van u beide intakeformulieren en een motivatie van uw zoon of dochter. Deze vindt u hier.

Intakeformulier Explora
Intakeformulier Explora stamgegevens
Motivatie door de leerling