Explora onderwijs

12 november 2020

Nieuw initiatief binnen Cluster de Parel

Naast ons verrijkende aanbod heeft cluster de Parel een initiatief gestart voor hoogbegaafde leerlingen die een uitbreiding aankunnen van het huidige reguliere en uitgebreide onderwijsaanbod. Daarbij hebben zij, naast de behoefte om de reguliere stof te compacten en meer te verrijken dan wat we op dit moment kunnen bieden, ook behoefte om sámen met gelijkgestemden onderwijs te volgen.  Aan de andere kant vinden wij het contact met hun klas- en buurtgenootjes ook heel waardevol. Om op deze behoefte in te spelen wil Cluster de Parel vanaf februari een nieuwe voorziening in het leven roepen:

 

Explora
partttime HB-onderwijs

 

Binnen dit concept bieden wij leerlingen van groep 5 t/m 7 de mogelijkheid om vier ochtenden per week naar gespecialiseerd HB-onderwijs op onze locatie in De Schoof te Raamsdonksveer te komen. In de middagen en op vrijdag blijven zij in hun reguliere groep, zodat zij niet de aansluiting verliezen met hun leeftijdsgenootjes. Voor meer informatie houd onze website www.pcbschoof.nl in de gaten of informeer bij onze intern begeleiders.