Onderwijs

Een protestants-christelijke school waar het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen en het respect voor anderen voorop staat. Een school waar iedereen zich thuis voelt.

Het woord ‘thuis’ geeft de kern van ons onderwijs weer:

1. Taakgericht: Wij zijn gericht op motiverend leren.
2. Hoogwaardig: Wij willen het best denkbare onderwijs verzorgen.
3. Uitdagend: Wij willen op een uitdagende wijze onderwijs verzorgen.
4. Identiteit: Wij nemen onze protestants christelijke identiteit als
uitgangspunt van handelen.
5.Stimulerend: Wij willen alle kinderen stimuleren om optimaal resultaat te realiseren door op een stimulerende wijze onderwijs te verzorgen.

Ieder kind moet zich met zijn eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Een gedifferentieerd en individueel onderwijsaanbod is hierbij heel belangrijk. We werken met de modernste methoden en het werk wordt aangepast aan de mogelijkheden van de kinderen. Om optimaal bij de kinderen aan te kunnen passen maken we gebruik van een leerlingvolgsysteem, waarin we de leerresultaten en de ontwikkelingen op sociaal-emotioneel terrein in kaart brengen. Door middel van leerlingvolgsystemen houden we de ontwikkelingen van onze kinderen nauwlettend in de gaten. De kwaliteit van ons onderwijs willen we zo ook hoog houden, want wij willen het best denkbare onderwijs verzorgen voor uw kind. Onze school is een reken-en taalsterke school.

Vanzelfsprekend maken we voor begaafden een passend en uitdagend onderwijstraject. Verder heeft het vakgebied techniek onze speciale aandacht en hebben als voorhoedeschool techniek dit vak geïntegreerd in andere vakken.

Download:

Schoolplan 2015-2019

De Schoof

Hoge Donk 83
4942 BC Raamsdonskveer

Tel : 0162-52 09 93
Fax : 0162-52 06 38

De nieuwste foto’s