Techniek en OTG

Op De schoof is techniekonderwijs al jaren een vanzelfsprekend onderdeel van ons lesprogramma. Deels ingebed in de normale lessen (Blink), maar ook maken we al jaren gebruik van de Techniektorens.

Deze Techniektorens bieden de leerkrachten materiaal om met de leerlingen in groepjes aan de slag te gaan met onderwerpen als magnetisme, zinken en drijven, het bouwen van een brug gemaakt van papier. Hierbij is de hulp van ouders altijd zeer welkom.

Daarnaast zijn wij onderdeel van het overleg OTG. Onderwijs & Techniek Geertruidenberg (OTG) is een gemotiveerde groep mensen met de overtuiging dat duurzame samenwerking tussen Onderwijs, Ondernemers en Overheid (de 3 O’s) de beste manier is om te zorgen voor een grotere interesse in techniek.Het uiteindelijke doel is op lange termijn te kunnen beschikken over voldoende gekwalificeerde technici in de regio. De stichting doet dat onder andere door het aanbieden van kant en klare projecten aan alle acht de basisscholen in de gemeente.

De OTG is ruim tien jaar geleden opgericht. In samenwerking met de scholen, biedt OTG kant en klare projecten aan. Op dit moment lopen de projecten ‘voorleesontbijt voor de groepen 1,2 en 3’, de zeer succesvolle bedrijfsbezoeken voor groep 7, bezoek aan de Uitvindfabriek in Breda voor groep 6 en een kunstwerk maken voor groep 5. Het programma is door alle basisscholen massaal omarmd.
Als proef is door de OTG ook voor een van de basisscholen een Creator Kit aangeschaft; hiermee kunnen de leerlingen met een hoeveelheid materialen en instructies mobiele voertuigen construeren. Met andere woorden: met deze kit kunnen de kinderen spelenderwijs kennis maken met techniek. Wanneer de proef slaagt wil OTG alle basisscholen zo’n kit schenken. Om dat te kunnen realiseren is het OTG-bestuur op zoek naar een sponsor.

De gemeente, een aantal ondernemers, de techniekcoördinatoren van het basisonderwijs, VMBO en Technasium en een de leden van de stuurgroep overleggen periodiek om plannen en afspraken met elkaar te maken. Een belangrijke taak is het enthousiasmeren van zowel de kinderen als de ondernemers. Het liefst zien we dat een timmerman of elektricien in zijn werkkleding voor een klas komt uitleggen hoe mooi zijn vak wel is. We moeten de leerlingen al op jonge leeftijd, liefst met hun ouders, op een aansprekende manier laten kennismaken met techniek, technisch beroepsonderwijs en technische beroepen.”