Waar staan we voor?

De Schoof: meer dan een brede BASIS!

Wij willen een open basisschool zijn zonder drempels waar iedereen zich thuis voelt.
In het woord basis zitten voor ons de kernwaarden van ons onderwijs.

Onze kernwaarden zijn:
1. Betrokken : Kinderen, ouders en team.
2. Ambitieus : Wij willen het best denkbare onderwijs verzorgen.
3. Samen : Kinderen leren van en met elkaar.
4. Identiteit : Wij nemen onze Protestants-Christelijke identiteit als uitgangspunt van handelen.
5. Sociaal : Onze kleinschalige school is kindgericht.

De Schoof is een basisschool voor kinderen van 4 t/m 12 jaar.

Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem met een ontwikkelingsgerichte benadering. Dat wil zeggen dat de aangeboden lesstof afhangt van het leerjaar waar het kind zich op dat moment in bevindt en kijkend naar de ontwikkelingsbehoefte van het kind.

Onze school staat open voor alle leerlingen die aangemeld worden door hun ouders/verzorgers. Het is ons doel om leerlingen cognitief en sociaal te ontwikkelen, zodat ze kunnen doorstromen naar een passende vorm van vervolgonderwijs. Onze nadruk ligt op de vakken Taal (waaronder Lezen en Spelling) en Rekenen. We besteden veel aandacht aan het (mede) opvoeden van de leerlingen tot volwaardige en respectvolle burgers.