Ouders

Onze school…………….onze ouders!

Kan ik meepraten en meebeslissen?

Veel ouders zijn op de een of andere manier bij onze school betrokken. Voor ouders die graag willen meepraten en meebeslissen over zaken die de school betreffen, is er de Medezeggenschapsraad (MR). Ouders die graag willen meehelpen met het organiseren van buitenschoolse activiteiten kunnen lid worden van de Activiteitencommissie (AC). Voor meer informatie klikt u op een van de afkortingen in de linker kolom.