Activiteitencommissie (AC)

De AC bestaat uit 7 ouders, die zich graag inzetten voor alle niet aan onderwijs gerelateerde activiteiten van onze school. Er wordt op school immers veel meer gedaan dan alleen lesgegeven. Elk jaar organiseert het lerarenteam samen met de AC een aantal buitenschoolse activiteiten zoals sinterklaas- en kerstviering, schoolreis of Schoofkamp, natte sportdag en slotdag. De organisatie en uitvoering van al deze activiteiten is onmogelijk zonder de hulp van ouders. In de eerste plaats zijn dat de AC-leden, maar voor de grotere evenementen wordt ook regelmatig een beroep gedaan op de andere ouders.

Een nieuw schooljaar en veel nieuwe gezichten in de activiteitencommissie:

Suzanne Vissers (voorzitter)
Lisanne de Leeuw (voorzitter)
Melanie van den Dool
Fabian Eijkhout
Joy van der Sprong
Maarten in ’t Groen (penningmeester)
Patricia van Hoek- van der Pluijm (secretaris)

Wil je een keer meelopen? Meedenken? Meedoen?
Spreek ons aan of mail: ac.deschoof@pcpomiddenbrabant.nl