Stichting Protestants – Christelijk Primair Onderwijs

Onze school wordt bestuurd door de stichting PCPO Midden-Brabant. PCPO Midden-Brabant, ook wel het bevoegd gezag genoemd, is op 1 mei 1998 ontstaan uit een fusie van schoolbesturen uit Breda, Chaam, Dongen, ’s-Gravenmoer, Oosterhout, Raamsdonksveer en Rijen.

Op onze scholen hanteren we de christelijke waarden en normen als uitgangspunt. Onze mission statement is:

email_signature-C_tagline

De missie vertaalden we in een aantal doelen. Het belangrijkste doel van het bestuur en dus van de scholen is dat alle scholen streven naar het realiseren van onderwijs van uitzonderlijke kwaliteit dat bijdraagt aan zowel de cognitieve als de emotionele ontwikkeling van elk kind. Ook dienen scholen te beschikken over een goed werkend kwaliteitssysteem en streven zij ernaar op alle inspectiecriteria van de onderwijsinspectie tenminste voldoende te scoren. Het bestuur bestuurt volgens de uitgangspunten van het policy governance-model. Voor u betekent dit dat de schoolleiding bevoegd is om een groot aantal zaken zelfstandig aan te pakken, zonder steeds eerst te moeten overleggen met het bestuur. Voor ouders/verzorgers functioneert het bestuur dus nadrukkelijk op afstand. Hiervoor is gekozen om mogelijk te maken dat de school maximaal kan inspelen op de lokale omstandigheden. Op de bestuurswebsite vindt u meer informatie met betrekking tot het bestuur en kunt u zien welke scholen deel uit maken van PCPO Midden-Brabant.

Het bestuurskantoor is gevestigd in Breda en op werkdagen, gedurende kantooruren, doorgaans bereikbaar. Het best bereikbaar is het kantoor op dinsdag, woensdagmorgen en donderdag. Het bestuur bestaat uit één bestuurder, ook wel de stichtingsdirecteur genaamd. De contactgegevens van het bestuur zijn:

Drukwerk

Stg. PCPO Midden-Brabant
t.a.v. de heer A.W. (Arnoud) Wever
Hooilaan 1
4816 EM  Breda
076-2046300
E-mail:info@pcpomiddenbrabant.nl
www.pcpomiddenbrabant.nl