Techniek

Onze school doet mee aan het programma VTB!

Daarin hebben wij dankzij de BeleidsAdviesCommissie (BAC) van de school een forse sprong voorwaards kunnen maken!

Wat is het Programma VTB?

Het programma VTB (Verbreding Techniek Basisonderwijs) helpt basisscholen om wetenschap en techniek een structurele en geïntegreerde plaats in het onderwijs te geven. In 2010 zullen ruim 2500 basisscholen wetenschap en techniek duurzaam hebben verankerd in hun onderwijsbeleid, schoolorganisatie en lesprogramma. Sinds de start van het programma stimuleert en ondersteunt VTB scholen om beleid, organisatie en lessen te verrijken met wetenschap en techniek. Het doel van het Programma VTB is kinderen in aanraking brengen met wetenschap en techniek, zodat zij hun talenten ontdekken en een positieve attitude ten aanzien van wetenschap en techniek ontwikkelen.

Waarom doet onze school mee aan het Programma VTB?

Techniekonderwijs is meer dan een stroomkring bouwen of een bouwplaat in elkaar zetten. Het leert kinderen vooral ontwerpen, onderzoeken en ontdekken. Ze proberen dingen uit, stellen vragen, evalueren en gaan actief aan de slag. Techniek sluit dus prachtig aan bij de nieuwsgierigheid, creativiteit en het oplossend vermogen van kinderen. Techniek op de basisschool is dan ook beter te omschrijven met de term ‘wetenschap en techniek’. Een positieve houding ten aanzien van wetenschap en techniek helpt kinderen hun vaardigheden en talenten te ontwikkelen.

Wat doet onze school binnen het Programma VTB?

• Onze school is aangesloten bij het Regionale Steunpunt:West Brabant. Daar maken we deel uit van een scholennetwerk en wisselen we ervaringen uit met scholen uit de regio.

• Onze school heeft kunnen investeren dankzij de BAC in een lesmethode & materiaal (de techniektorens) voor wetenschap & techniek. De Techniektorens zijn geschonken door de BAC en daardoor horen we als school bij de voorhoedescholen op het gebied van techniek.

• Onze school heeft een doorlopende leerlijn wetenschap & techniek.

• Onze leerlingen gaan op bedrijfsbezoek/ excursie naar een science centrum/ museum.

• Netwerken; wij werken samen met andere po-scholen/ vo-scholen/ en het plaatselijke bedrijfsleven

• Onze leerkrachten hebben een scholingsarrangement bij VTB-Pro gevolgd. (www.vtbpro.nl).

• Andere activiteiten; wij integreren momenteel techniek binnen onze andere vakken, zodat onze leerlingen nog meer plezier en begrip beleven aan de andere vakken.

Meer informatie

Ouders die meer willen weten over het Programma VTB, de activiteiten binnen onze school of zelf een (bèta)technische achtergrond hebben en bij willen dragen kunnen contact opnemen met Peter Honcoop.
Algemene informatie vindt u op: www.programmavtb.nl

De Schoof

Hoge Donk 83
4942 BC Raamsdonskveer

Tel : 0162-52 09 93
Fax : 0162-52 06 38

De nieuwste foto’s