Groep 7/8

Alweer bijna toe aan de volgende stap, maar nog even genieten van de oude en vertrouwde basisschool. Op maandag, donderdag en vrijdag staat juf Yvonne voor de klas en op dinsdag en woensdag juf Anique.

We starten in de ochtend altijd met de methode Trefwoord. Hierin komen uiteenlopende onderwerpen naar voren. Zo leest de juf Bijbelverhalen voor, maar kunnen de kinderen ook vanuit hun eigen belevingswereld ervaringen met elkaar delen.

In deze groep zijn natuurlijk al veel vakken bekend, maar er komen ook wat nieuwe dingen kijken. Zo proberen we ze te leren plannen van huiswerk en het gebruik laten maken van een agenda. Ook vindt het ene schooljaar het verkeersexamen plaats en het andere jaar het EHBO examen. Voor beiden examens is er een theoretisch- en praktisch onderdeel. Verder zullen er weer spreekbeurten gehouden worden en ook wordt er aandacht besteedt aan het maken van een werkstuk. Dus nog genoeg nieuwe dingen om te leren aan het einde van de basisschoolperiode.

Er wordt bij ons hard gewerkt, maar er is zeker ook tijd voor ontspanning. We zorgen ervoor dat de klas er gezellig uitziet met eigen gemaakte creaties. Ook kijken we elke vrijdag TV Weekjournaal. Zo blijven we op de hoogte van de belangrijke gebeurtenissen uit de wereld. De kinderen vinden het ook leuk, om één keer in de maand een techniek les te hebben. Ouders komen ons dan helpen en op deze manier hebben we een gezellige middag vol met techniek!
Met de zaakvakken proberen we niet alleen maar te luisteren, maar ook zelf actief bezig te zijn. Er worden dan muurkranten gemaakt en zo leren de kinderen ook samenvatten.
We proberen zo hard mogelijk te werken, zodat de juf soms voor kan lezen of dat de kinderen gezellig even een spelletje kunnen spelen.

Maar deze laatste groepen zijn soms zeker ook even spannend. In groep 7 wordt de entreetoets afgenomen en in groep 8 natuurlijk de eindcito. We oefenen dit ook ruim op tijd, zodat de kinderen al een beetje weten wat ze kunnen verwachten. In deze 2 jaar bereiden we de kinderen voor op het voortgezet onderwijs. We doen dan ook jaarlijks mee aan het BAVO- project ( van BAsisschool naar Voortgezet Onderwijs). En we begeleiden ze in het maken van de keuze voor de geschikte school.

Tot slot maken we natuurlijk ook tijd voor leuke en leerzame uitstapjes zoals; Museum de Roos, Kamp Vught en Gehandicaptenplatform. Ook krijgen we gastlessen en doen mee aan eventuele projecten. Natuurlijk gaan we ook op kamp of schoolreisje! Dit is altijd een fantastisch moment om naar uit te kijken.

Groep 8 gaat samen om hun basisschoolperiode af te sluiten.
En dan sluiten wij het jaar af met een altijd geweldige musical van groep 8!