Explora

NIEUWS
In schooljaar 2020-2021 startte de eerste Explora groep op De Schoof in Raamsdonksveer
In schooljaar 2021-2022 de tweede Explora klas op De Wegwijzer in ’s Gravenmoer.
En in schooljaar 2021-2022 de derde klas op De Fontein in Breda

Voor alle actuele informatie verwijzen wij u graag naar onze nieuwe website:
www.explorabrabant.nl

Wat is Explora onderwijs?

Heeft uw kind meer uitdaging nodig op de basisschool?

Haalt uw kind hoge resultaten zonder veel inspanning?

Heeft uw kind een bijzondere manier van denken of juist een apart gevoel voor humor?

Wellicht is Explora iets voor uw kind.

Explora is parttime hoogbegaafden-onderwijs, aangeboden op diverse locaties van het scholenbestuur PCPO Midden Brabant. Hierbij wordt de gewone lesstof verkort aangeboden, zodat er meer ruimte is voor verbreding in de vorm van thematisch onderwijs en het ontwikkelen van andere vaardigheden zoals omgaan met faalangst en leren leren. Speerpunt binnen ons onderwijs is aandacht voor lichamelijke vorming afgestemd op hoogbegaafde leerlingen.



Voor wie is Explora onderwijs?
Explora is bedoeld voor leerlingen met uitzonderlijke cognitieve capaciteiten. Ook als deze capaciteiten nog niet tot uiting komen in het schoolsysteem willen we graag meedenken of Explora juist wél passend is. Wij streven ernaar om onze leerlingen maximaal te laten excelleren binnen het schoolsysteem. Hierbij hanteren wij het principe ‘the sky is the limit’. Wij passen ons onderwijs aan, zodat zij kunnen laten zien wat ze kunnen. Daarbij is veel aandacht voor de executieve vaardigheden zoals plannen en organiseren en sociale aspecten zoals faalangst of omgaan met hoogbegaafdheid.


Waarom biedt cluster de Parel HB-onderwijs aan?
Vanuit de behoefte om passend onderwijs te bieden aan hoogbegaafde leerlingen is cluster de Parel (basisscholen De Schoof in Raamsdonksveer, Menorah in Oosterhout en de Wegwijzer in `s Gravenmoer)  het initiatief gestart parttime hoogbegaafdenonderwijs aan te bieden. Hiermee willen we recht doen aan de behoefte van hoogbegaafde leerlingen die sneller en met name anders leren  dan andere leerlingen.

Ook kunnen ze zo met ontwikkelingsgelijken, oftewel “peers” samen werken. Daarnaast willen we hen ook de gelegenheid geven in hun vertrouwde omgeving te blijven doordat zij alleen in de ochtenden deel zullen nemen aan dit gespecialiseerde onderwijs.

Wanneer wordt dit onderwijs aangeboden?
Explora wordt van maandagochtend tot en met donderdagochtend aangeboden. De middagen en vrijdagen gaan de leerlingen naar hun eigen klas op hun eigen school.

Meer informatie?
In het menu vindt u meer informatie over de procedure, de intakeformulieren en de praktische informatie. Ook kunt u ons mailen voor meer informatie of een kennismakingsgesprek via het email adres explora@pcpomiddenbrabant.nl