Leerlingvolgsysteem

Om de vorderingen van kinderen goed te kunnen volgen, maken wij gebruik van de leerlingvolgsystemen Kijk en Cito. De resultaten van toetsen en observaties laten ons zien of de ontwikkeling van het kind goed is. Vergelijking met landelijke cijfers geeft ons ook een beeld van de kwaliteit van het onderwijs op onze school.

Voor de ontwikkeling op sociaal en emotioneel gebied is het van groot belang dat ieder kind gekend wordt en dus onze aandacht heeft. Daar is een zorgsysteem voor nodig dat meer bevat dan cijfers en getallen. Ons zorgsysteem was er niet van vandaag op morgen. Het is het resultaat van een proces dat al jaren loopt op De Schoof. Enthousiaste en goed opgeleide leraren vormen een goed onderwijsteam en zijn in staat die zorg vorm te geven.

De Schoof

Hoge Donk 83
4942 BC Raamsdonskveer

Tel : 0162-52 09 93
Fax : 0162-52 06 38

De nieuwste foto’s