Leerlingvolgsysteem

Om de vorderingen van kinderen goed te kunnen volgen, maken wij gebruik van de leerlingvolgsystemen Kijk! en Cito. De resultaten van toetsen en observaties laten ons zien of de ontwikkeling van het kind goed is. Vergelijking met landelijke cijfers geeft ons ook een beeld van de kwaliteit van het onderwijs op onze school. Daarnaast volgen we de leerlingen ook door middel van de methodetoetsen die we koppelen aan de digitale rapporten.

Een toets geeft het niveau van een kind aan en laat zien of het binnen een bepaald leerjaar of niveau hoog of laag scoort. Een toets kan aantonen wat leerlingen al weten, wat ze nog niet beheersen of waar ze zich nog verder kunnen ontwikkelen. Doordat we weten op welk gebied kinderen kunnen groeien of zich verder kunnen ontwikkelen, kunnen we proberen zoveel mogelijk onderwijs op maat te bieden.

Voor de ontwikkeling op sociaal en emotioneel gebied is het van groot belang dat ieder kind gekend wordt en dus onze aandacht heeft. Daar is een zorgsysteem voor nodig dat meer bevat dan cijfers en getallen. Hiervoor gebruiken wij Zien!. Hierdoor kunnen wij de kinderen op sociaal emotioneel gebied volgen, maar krijgen de leraren ook handelingssuggesties.  Daardoor kunnen we met elkaar werken aan concrete doelen.  Het Zien! expertsysteem hanteert zeven onderdelen, waarvan twee onderdelen informatie geven over het welbevinden en de betrokkenheid van de leerling (signalering). De overige vijf onderdelen gaan in op de ontwikkelbehoeften van een leerling op sociaal-emotioneel gebied (vaardigheden). Ook kunnen leerlingen vragenlijsten invullen zodat we ook persoonlijke feedback van de leerlingen krijgen op ons handelen. Het ene jaar vullen ze dit in via Zien! en het andere jaar via Scholen op de kaart.