Voorschool

Onder het dak van De Schoof is er ook plaats voor peuters! 

Uitbreiding  peuterplusgroep De Schoof naar een Voorschool!

Wat is een voorschool?

Een voorschool is een peuterspeelzaal die samenwerkt met een basisschool. Peuters kunnen zich hier spelenderwijs voorbereiden op de basisschool, zodat ze straks zo goed mogelijk mee kunnen komen op school.

Onze lang gekoesterde wens om een doorgaande lijn voor kinderen van 2 t/m 12 jaar te realiseren gaat per 23-11-2015 dit jaar in vervulling en wel met  de start van een groep voor kinderen van 2 tot 4 jaar!

We noemen dat onze Voorschool. Het biedt peuters een veilige en stimulerende speelplek waar zij zichzelf mogen zijn en zich verder kunnen ontwikkelen. Gekwalificeerde leidsters begeleiden onze jongste bezoekers in hun ontwikkeling.

Het onderwijsaanbod in de voorschool richt zich voornamelijk op kinderen die qua ontwikkeling behoefte hebben aan een meer en uitdagender aanbod dan de reguliere peuterspeelzaal kan bieden.  Om dit te realiseren wordt een intensieve samenwerking met de kleutergroep(-en) nagestreefd. In de praktijk houdt dit in dat de thema’s waaraan in de kleutergroepen gewerkt wordt, ook in de peutergroep terug te zien zijn. Bij presentaties zijn er uitwisselingen met de peuter- en kleutergroepen en ook tijdens de buitenspeelactiviteiten gaan de peuters van de voorschoolgroep  naar de kleutergroepen.

Op De Schoof worden de activiteiten voor de kinderen gepland aan de hand van thema’s en wordt gewerkt vanuit de methode Peuterplein Op deze wijze kan elk kind aanbod krijgen in de zone van naaste ontwikkeling. Daarnaast wordt er gezorgd voor een goede aansluiting op en een doorgaande lijn naar het basisonderwijs op De Schoof

Heeft u interesse, maak dan gerust een afspraak om eens te komen kijken en praten over de voorschool op De Schoof.

De voorschool draait op de volgende dagdelen:

  • Maandagochtend 08:30-11:00u en donderdagochtend 08:30-11:00u
  • Voor kinderen vanaf 2 jaar tot 4 jaar
  • Vanaf 23-11-2015 draaien we twee ochtenden!
  • Grootte van de groep: 8 peuters per leidster.
  • Kosten €45,- per maand.
  • Een informatiegesprek met de directeur  over onze voorschool maakt uw keuze gemakkelijker!

Heeft u interesse en wilt u meer weten over de voorschool De Schoof. De leidsters zijn Jurta Maas en Marieke van Beek.

Tevens zijn inschrijfformulieren beschikbaar. Voor meer informatie of een inschrijfformulier kunt u terecht bij juf Margot,  juf Nanny of Peter Honcoop

 

Op 26-05-2016  inspecteerde de GGD de voorschool in opdracht van de gemeente Geertruidenberg.

Vier-ogenprincipe
Klachtenvrijbrief KC 2015
Inspectierapport ID-199333
Inspectierapport ID-208142