Peuter 3+ groep

Onder het dak van De Schoof is er ook plaats voor peuters! 

Wat is een Peuter 3+ groep?

Een Peuter 3+ groep is een peuterspeelzaal die samenwerkt met een basisschool. Peuters vanaf 3 jaar  kunnen zich hier spelenderwijs voorbereiden op de basisschool, zodat ze straks zo goed mogelijk mee kunnen komen op school.

Het biedt peuters een veilige en stimulerende speelplek waar zij zichzelf mogen zijn en zich verder kunnen ontwikkelen, samen met de kinderen uit groep 1 en 2. Onze gekwalificeerde leidster en de groepsleerkracht begeleiden samen onze jongste bezoekers in hun ontwikkeling.

Het onderwijsaanbod in de Peuter 3+ groep richt zich voornamelijk op kinderen die qua ontwikkeling behoefte hebben aan een meer en uitdagender aanbod dan de reguliere peuterspeelzaal kan bieden.

Op De Schoof worden de activiteiten voor de kinderen gepland aan de hand van thema’s en wordt gewerkt vanuit de methode Peuterplein / Kleuterplein. Op deze wijze kan elk kind aanbod krijgen in de zone van naaste ontwikkeling. Daarnaast wordt er gezorgd voor een goede aansluiting op en een doorgaande lijn naar het basisonderwijs op De Schoof

Heeft u interesse, maak dan gerust een afspraak om eens te komen kijken en praten over de Peuter 3+ groep op De Schoof.

De Peuter 3+ groep draait mee in een van beide reguliere kleutergroepen*:

  • Woensdag ochtend 08:30-11:45u
  • De leidster én een groepsleerkracht samen in groep 1-2B
  • Voor kinderen vanaf 3 jaar tot 4 jaar
  • Grootte van de groep: maximaal 8 peuters per leidster en mede afhankelijk van de totale groepssamenstelling.
  • Kosten afhankelijk van uw inkomen en het recht op kinderopvangtoeslag.
  • Een informatiegesprek met de directeur over onze Peuter 3+ groep maakt uw keuze gemakkelijker!

Heeft u interesse en wilt u meer weten over de Peuter 3+ groep in De Schoof? De vaste leidster is Jurta Maas, zij vertelt u graag meer over de Peuter 3+ groep.

Hieronder vindt u het meest actuele inspectierapport van de GGD. 

Vier-ogenprincipe
Inspectierapport ID-393773