Voorschool

Onder het dak van De Schoof is er ook plaats voor peuters! 

Wat is een voorschool?

Een voorschool is een peuterspeelzaal die samenwerkt met een basisschool. Peuters vanaf 2 jaar en 3 maanden kunnen zich hier spelenderwijs voorbereiden op de basisschool, zodat ze straks zo goed mogelijk mee kunnen komen op school.

Het biedt peuters een veilige en stimulerende speelplek waar zij zichzelf mogen zijn en zich verder kunnen ontwikkelen. Gekwalificeerde leidsters begeleiden onze jongste bezoekers in hun ontwikkeling.

Het onderwijsaanbod in de voorschool richt zich voornamelijk op kinderen die qua ontwikkeling behoefte hebben aan een meer en uitdagender aanbod dan de reguliere peuterspeelzaal kan bieden.  Om dit te realiseren wordt een intensieve samenwerking met de kleutergroep(-en) nagestreefd. In de praktijk houdt dit in dat de thema’s waaraan in de kleutergroepen gewerkt wordt, ook in de peutergroep terug te zien zijn. Bij presentaties zijn er uitwisselingen met de peuter- en kleutergroepen en ook tijdens de buitenspeelactiviteiten gaan de peuters van de voorschoolgroep  naar de kleutergroepen.

Op De Schoof worden de activiteiten voor de kinderen gepland aan de hand van thema’s en wordt gewerkt vanuit de methode Peuterplein Op deze wijze kan elk kind aanbod krijgen in de zone van naaste ontwikkeling. Daarnaast wordt er gezorgd voor een goede aansluiting op en een doorgaande lijn naar het basisonderwijs op De Schoof

Heeft u interesse, maak dan gerust een afspraak om eens te komen kijken en praten over de voorschool op De Schoof.

De voorschool draait op de volgende dagdelen*:

  • Dinsdag- en woensdag ochtend 08:30-11:45u
    * vanaf 01-01-2021 alleen op woensdagochtend, samen met de leidster én een groepsleerkracht in groep 1-2B
  • Voor kinderen vanaf 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar
  • Grootte van de groep: 8 peuters per leidster.
  • Kosten afhankelijk van uw inkomen en het recht op kinderopvangtoeslag.
  • Een informatiegesprek met de directeur over onze voorschool maakt uw keuze gemakkelijker!

Heeft u interesse en wilt u meer weten over de voorschool De Schoof. De vaste leidster is Jurta Maas, zij vertelt u graag meer over de voorschool terwijl uw peuter in de groep meespeelt.

Op 26-05-2016  inspecteerde de GGD de voorschool in opdracht van de gemeente Geertruidenberg.

Vier-ogenprincipe
Klachtenvrijbrief KC 2015
Inspectierapport ID-199333
Inspectierapport ID-208142